Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi
18 Mayıs 2018

tibbisosyalhb1.jpg

TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR?

                Hastaların tedavi programlarından en üst düzeyde yararlanmalarını sağlamak amacıyla; bireylerin, ailelerin ve toplumların sosyal sağlığının korunmasını ve geliştirilmesini, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesini, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek bireylerin sosyal işlevselliğini yeniden kazanmasını sağlayan mesleki faaliyettir.

SOSYAL ÇALIŞMACI KİMDİR?

            Hastanede ayakta veya yatarak tedavi görenhastaların tıbbi tedaviden etkin bir biçimde yararlanmaları amacıyla yürütülecek sosyal, psikolojik, ekonomik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetleri planlayan-sunan, hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, hastaneden çıktıktan sonra kişisel ve ailevi sorunlarının çözümlenmesi, bireylerin sorunları ile  baş etme becerilerinin geliştirilmesi gibi hizmetleri mesleki bilgi, beceri ve bir disiplin içinde uygulayan, üniversitelerin 4 yıllık Sosyal Hizmet Bölümünü bitirmiş ve Sosyal Çalışmacı unvanını almış kişi veya kişilerdir.


HANGİ DURUMLARDA SOSYAL HİZMET BİRİMİNE BAŞVURULABİLİR?

Sosyal Hizmet Birimi tarafından hasta ve yakınlarına sunulan hizmetler özetle şunlardır:

 • Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar

• Engelli Hastalar

• Sağlık Güvencesiz Hastalar

• Yoksul Hastalar

• Aile İçi Şiddette Maruz Kalmış Hastalar

• İhmal ve istismara uğramış çocuk ve kadın hastalar

• Mülteci ve sığınmacı hastalar

• İnsan ticareti mağduru hastalar

• Yaşlı, dul ve yetim hastalar

• Kronik Bakım hastaları

• Psiko-Sosyal Desteğe İhtiyacı Olan hastalar

• Alkol ve madde bağımlısı hastalar

• Aile İçi İletişim ve Genç-Aile Çatışması yaşayan bireyler

• İl dışından gelen hastalar

• Hastalığa ve tedavi sürecine uyumda zorlanan hastalar

 Acil Servise İntihar Nedeni ile başvuran hastalar